La vida según Monsanto


El documental i el llibre -que van ser traduïts a 15 idiomes i es van difondre en una vintena de països-, van experimentar un important èxit públic i van ser rebuts per la premsa nacional (francesa) i internacional. A França el seu èxit (1,6 milions d'espectadors i 100.000 llibres venuts), també es deu a la implicació de nombroses associacions locals que van organitzar projeccions de la pel · lícula i reunions al voltant dels OGM i de Monsanto. A Internet es va debatre en fòrums i blogs sobre OGM després de la publicació del llibre i la pel · lícula. Marie Monique Rovin afirmo sobre certs atacs a fòrums d'Internet «tan sistemàtics que semblen ser orquestrats»

la vida segun monsanto (completo español)