Vídeotutorial funcionament botiga online

Em actualitzat aquesta aplicació online, però tot i que el format ha canviat una mica, el funcionament general és el mateix que es mostra en aquest videotutorial... AVIAT L'ACTUALITZAREM!

BIWThbs8h5Q