SKU:
10930
Price: 
3,91 €
Mesura: 
Unitat (150g)

Chocolates Solé, Barbarà del Vallès
Informació sobre el producte: http://www.chocolatessole.com/

Véns?
Entregues