Confidencialitat i protecció de dades

(correu electrònic)


AVÍS SOBRE LA CONFIDENCIALITAT DE LES COMUNICACIONS
El contingut d’aquest correu electrònic i dels seus annexos és estrictament confidencial. En el cas que vostè no en sigui el destinatari i ho hagi rebut per equivocació, agrairíem que ho comuniqués al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que podrien trobar-se en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer denominat 'Contactes' responsabilitat d'Horta ecològica Pla de Munt, amb NIF J62942792. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la nostra relació comercial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, pot dirigir-se a nosaltres per correu electrònic a ​info@hortaplademunt.cat