ROMANDRÀ TANCAT

1 de gener  (Any nou)
6 de gener  (Reis)


15 d'abril  (Divendres Sant)
18 d’abril 
(Pasqua)

 
6 de juny (Divendres Sant)
24 de juny
(Sant Joan)

  15 d'agost
(Assumpció)

 
8 de setembre (Festa Major)

12 d'octubre (Hispanitat)

1 de novembre (Tots Sants)

 6 de desembre 
(Constitució)
8 de desembre 
(Immaculada)
26 de desembre 
(Sant Esteve)

  
HORARI ESPECIAL
(de 9h a 14h)

23 de juny
31 de desembre

5 de gener